Turystyka medyczna

Termin „Turystyka medyczna” jest używany do opisania praktyki podróżowania za granicę celem przeprowadzenia operacji, nie zawsze jest najbezpieczniejszą lub najtańszą opcją w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej szczególnie dla społeczności transpłciowej.

Wiele międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń wyraża obawy wynikające z potencjalnych zagrożeń dla pacjentów doświadczających poważnych komplikacji po chirurgii plastycznej za granicą. Chociaż na całym świecie istnieją znakomici chirurdzy, niektórzy pacjenci wybierają turystykę medyczną z niewłaściwego powodu jako tanią okazję lub doskonały interes.

Pacjentom rozważającym chirurgiczne operacje związane z rekonstrukcją płci za granicą, zaleca się aby tę decyzję jeszcze raz szczególnie dokładnie przemyśleć. Chociaż żadna operacja nie jest wolna od ryzyka powikłań, istnieje szereg dodatkowych innych zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu miejsc za granicą do przeprowadzenia skomplikowanych operacji chirurgicznych.

Opieka nad pacjentem

W krajach europejskich kładzie się nacisk na bezpieczeństwo i prawa pacjenta, zarówno ze strony systemu prawnego, jak i jednostek certyfikujących, które rygorystycznie oceniają placówki medyczne. Ocenie podlega personel medyczny oraz ośrodek. W przypadku gdy personel nie posiada odpowiednich specjalizacji, wysokiego poziomu wiedzy lub nie kieruje się zasadami etyki jest pozbawiany prawa wykonywania zawodu.

W przeciwieństwie do tego, może być trudno określić pacjentowi, jakie standardy spełnia chirurg za granicą lub w jaki sposób będzie możliwe dochodzenie swoich praw przez pacjenta, gdyby operację wykonywał chirurg bez uprawnień lub poniżej ogólnych standardów, a nastąpiły by nieodwracalne powikłania.

Chociaż na całym świecie są wykwalifikowani chirurdzy plastyczni, pacjenci mogą mieć problemy z weryfikacją danych uwierzytelniających chirurga jak i standardów wyposażenia ośrodka, sprzętu medycznego jakiego używają, procedur bezpieczeństwa. Pacjent przeglądając strony internetowe lub kontaktując się z biurem podróży może nie być w stanie określić, czy ośrodek spełnia najwyższe standardy. Może być mu trudno ocenić czy np. będzie można porozumieć się w zrozumiałym dla pacjenta języku odnośnie zaleceń i najprostszych spraw przed i po operacji.

Jeśli pacjent rozważa przeprowadzenie leczenie chirurgicznego za granicą, musi przeprowadzić szeroko zakrojone rozważne poszukiwania. Różne kraje mają odmienne standardy opieki medycznej. Wybór członka międzynarodowych organizacji i placówki akredytowanej przez znane organizacje może znacznie zmniejszyć wiele zagrożeń związanych z turystyką medyczną.

Komplikacje zdrowotne związane z podróżą

Wiele procedur chirurgii plastycznej jest sprzedawanych za granicą jako „pakiet wakacyjny”. Nie dajmy się zwieść. Pełne wyzdrowienie może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, co oznacza, że pacjent ​​może nie być gotowy do udziału w większości czynności związanych z wakacjami, takich jak picie, leżenie na słońcu lub angażowanie się w aktywny odpoczynek bez zwiększania ryzyka powikłań.

Jeśli wystąpią komplikacje podczas pobytu za granicą, pacjent może podlegać opiece medycznej znacznie odbiegającej od standardów opieki zdrowotnej w Polsce. Jeśli wystąpi powikłanie po powrocie do Polski, a pacjent będzie daleko od chirurga, który niedawno przeprowadził operację, może to sprawić, że leczenie pooperacyjne stanie się bardziej skomplikowane i możliwe, że zwiększy się też koszt takiego leczenia. Każda taka sytuacja może być bardzo stresująca i powinna być brana pod uwagę w procesie podejmowania decyzji o miejscu leczenia.

Ponadto, pacjent powinien rozważyć, że kiedy nadejdzie czas powrotu do domu, prawdopodobnie rekonwalescencja nie będzie zakończona. Stan ten może sprowokować bardzo niewygodne, a czasem ryzykowne doświadczenie podróży z ranami w trakcie gojenia, często w nie komfortowej pozycji wśród przypadkowych osób, narażeniem na infekcje. Długi lot może również zwiększyć ryzyko wystąpienia zagrażających życiu powikłań np. zakrzepów krwi i zatorowości płucnej.

Opieka pooperacyjna

Opieka pooperacyjna jest ważnym elementem procesu zdrowienia. Większość zabiegów pooperacyjnych, takich jak zmiana opatrunków, usunięcie szwów i monitorowanie gojenia, leczenie ambulatoryjnie może być konieczne przez wiele tygodni – długo po zakończeniu „wakacji”. Może również zaistnieć potrzeba stosowania dodatkowych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe, antybiotyki, leki przeciwbólowe lub ewentualnie leki przeciw zaparciom. Pacjent bez tej podstawowej opieki ośrodka leczącego będzie musiał szukać dodatkowej opieki medycznej, co może spowodować znaczący dyskomfort psychiczny, czasem też znaczne koszty związane z taką opieką medyczną.

Pewne zagadnienia medyczne mogą czasami pojawić się kilka lat po pierwotnej procedurze, dlatego też pacjent może potrzebować pełnej dokumentacji jako środka ostrożności. Znane są nam fakty, że pacjenci leczeni za granicą nie otrzymują takiej dokumentacji. Dla bezpieczeństwa zdrowia pacjenta ważne jest też, aby zapewnić możliwość przetłumaczenia wszystkich tych dokumentów, tak aby Pacjent mógł uzyskać pełen zapis leczenia.

Brak ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróżne może pomóc uniknąć drogich rachunków medycznych, opóźnień w leczeniu i poczucia nadmiernego stresu w przypadku nagłej konieczności uzyskania opieki medycznej. Jednak większość polis ubezpieczeniowych w podróży nie obejmuje planowych zabiegów chirurgicznych. Oznacza to, że pacjent może nie zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli coś pójdzie nie tak w wyniku planowej operacji korekty płci za granicą.

Jeśli podczas pobytu za granicą wystąpi niebezpieczna komplikacja, powikłanie może być konieczne przedłużenie czasu pobytu, opóźnienie podróży na kilka dni lub tygodni – co spowoduje dodatkowe koszty zakwaterowania i pobytu. Jeśli Pacjent rozważa leczenie chirurgiczne za granicą, ważne jest, aby poinformował o tym ubezpieczyciela i upewnił się, jak może to wpłynąć na możliwości skorzystania z ubezpieczenia w tych sytuacjach.